ทิวทัศน์   ต้นมะพร้าวกับทะเล

สีน้ำบนกระดาษ
ขนาดภาพ 26 x 36 ซม.
24  เมษายน   2556

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณ 

คุณครูชนม์เขต พรรณวิเชียร  (ครูช้าง)

คุณครูสุพจน์ พิมปาน   (ครูโอม) 


http://www.thaiartstudio.com/

 
 
 
 
 
 


Comment

Comment:

Tweet

 น่ารัก

#3 By (118.173.236.165|118.173.236.165) on 2015-01-30 16:52

tongue 

#1 By 652+62 (118.173.236.165|118.173.236.165) on 2015-01-30 16:52

tongue 

#2 By 652+62 (118.173.236.165|118.173.236.165) on 2015-01-30 16:52